MARINE zoogdieren in de Golf van Californië

Hier enkele van de mariene soorten die we elk jaar vinden in de overvloedige zee van Cortés, zeer verstandig genoemd door Jacque Cousteau "The World Aquarium".

Loreto heeft het grote geografische voordeel dat het zich voor de 5-eilanden in de Golf van Californië bevindt. Dankzij de inspanningen van verantwoordelijke dorpsbewoners en milieuautoriteiten, is het al jaren een beschermd natuurgebied voor 21, het reservaat wordt beheerd en gecontroleerd door de CONANP onder de naam Loreto Bay National Park.